• ఇండియన్ ఎంబస్సీ - కువైట్ వారి విజ్ఞప్తి

  మిమ్మల్ని ఇండియా కి తరలిస్తామని చెబుతూ డబ్బులు కట్టండి అని వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ ను నమ్మవద్దని కువైట్ లోని ఇండియన్ ఎంబస్సీ కువైట్ లో నివశిస్తున్న ప్రవాసులకు విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. కొంతమంది మోసపూరిత వ్యక్తులు డబ్బుల కోసం ఇండియన్ ఎంబస్సీ అధికారులమని చెబుతూ ప్రవాసులుకు ఫోన్లు చేస్తున్నారని ఇది నిజం కాదని ఒక ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేసింది. ఇలాంటి పరిస్థితి మిగతా దేశాల్లో కూడా ఏర్పడొచ్చని ప్రవాసులు అలెర్ట్ గా ఉండాలని ఏ‌పి‌ఎన్‌ఆర్‌టి‌ఎస్ కోరుతోంది. ప్రవాసాంధ్రులందరు ఈ విషయాన్ని గమనించగలరని, అలా ఏమైనా ఫోన్ కాల్స్ వస్తే వెంటనే డైరెక్ట్ గా ఎంబస్సీ కి ఫోన్ చేసి చెప్పగలరని ఏ‌పి‌ఎన్‌ఆర్‌టి‌ఎస్ (ఆంధ్రప్రదేశ్ నాన్ రెసిడెంట్ తెలుగు సొసైటి) మనవి చేస్తోంది.

 • All returnees from other countries should be in mandatory self-quarantine for 14 days, any COVID-19 symptoms should be immediately reported to nearby Government hospitals.
 • International flights to India from all the countries are suspended till 14th April 2020.
 • Lock down is being implemented strictly till April 14th; stay at ‘where you are’ must be taken seriously to contain the virus spread.
 • Interstate, inter-district and intercity-mobility of citizens till April 14th is strictly prohibited.
 • Returnees to A.P from other countries in the last 15 days are requested to come forward voluntarily and get the COVID-19 screening done.
 • Parents dependent on stranded NRT’s in foreign countries may contact “APNRTS 24/7 Helpline @ 0863-2340678; +91-8500027678” or “AP NRI Police Cell @ 9440700830” for any immediate assistance.
 • Click here for more information on COVID-19.
 • Click here for Travel Advisories.

  Precautions:
  Health & Family Welfare Department of A.P. suggested the below measures to ensure safety of all
 • NRTs living abroad are requested to follow the guidelines issued by the Ministry of Health in the respective countries
 • Reduce mass gatherings to avoid the spread of the novel corona virus
 • Know More ..

Welcome to the Andhra Pradesh Non-Resident Telugu Society (APNRTS), a government of Andhra Pradesh initiative to unite the Telugu Diaspora worldwide and provide them the right platform to engage with their motherland in ways and means which are symbiotic in nature.

Non-Resident Telugus are a natural extension and an integral part of Telugu community with their own set of unique needs and capabilities.

State of Andhra Pradesh is responsible for the welfare, growth and empowerment of the NRTs as much any other group domiciled within Andhra Pradesh.

An APNRTS division dedicated exclusively to cater to the needs of the NRTs has been formed under the leadership of the Honourable Chief Minister of Andhra Pradesh.

A state of the art concierge centre with a multimodal communication portal will function as a one stop conduit for all the NRTs to become a seamless extension of Telugu community

Be it your quest to be part of Andhra Pradesh’s growth story or your penchant to avail our bouquet of services, we at APNRTS promise to deliver you the best at all times. Go ahead and explore.

Andhra Pradesh Chief Minister

Sri Y. S. Jaganmohan Reddy

Hon’ble Chief Minister
Government of Andhra Pradesh

Medapati Venkat

Sri Venkat S. Medapati

Advisor to Govt. of Andhra Pradesh
NRT Affairs,Services and Investments &
President, APNRT Society

Our President

Venkat S. Medapati

20 plus years of international experience as Vice President & Senior Operations Management Consultant in processes enhancement, strategy development for cost efficient and smooth operations of banking credit/debit card services, IT industry systems.

Know More
There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed.

Latest News

Latest Videos